José Luis Parra

José Luis Parra (Madrid, 1944) és un poeta de publicació tardana que viu a València, on ha publicat quasi tots els seus llibres. Després del seu primer llibre Más lisonjero me vi (1987), ha publicat els següents títols: Un hacha para el hielo (1994), Del otro lado de la cumbre (1996), La pérdida del reino (1997), Los dones suficientes (2000), Tiempo de renuncia (2004) i De la frontera (2009). També s’ha publicat una amplia antologia de la seua obra: Caldo de piedra (2001).

Esdeveniments en els que participa

1 d'abril de 2011
Teatre Olímpia d'Oliva

Organitza: