After hours

1 d'abril de 2011 00:00h
La Malabar

Intervindran Clara Andrés, Josep Piera, Aribau 21, Elena Escribano, Dolors Miquel, Luís Otero i més.

Organitza: