Isabel Garcia i Canet

Isabel Garcia i Canet

Esdeveniments en els que participa

14 de març de 2008
IES Gregori Maians i Gabriel Ciscar

Poesia als IES

Tallers poètics als IES Gregori Maians i Gabriel Ciscar

Organitza: